Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Hartelijk welkom!

 

Wij bieden naast juridisch advies aan bedrijven, non-profit organisaties en (semi-) overheden, uiteenlopende diensten aan die zich richten op de reis- en luchtvaartbranche. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van IATA regelgeving en IATA/BSP procurement.
Ofschoon onze dienstverlening is gestart in binnen een specifieke branche, maken steeds meer organisaties uit andere branches gebruik van onze juridische expertise. Op onze Legal Services pagina's vindt u hierover meer informatie.

Onze dienstverlening is oplossingsgericht en kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid bij onze relaties. Wij streven naar betaalbare dienstverlening waarin ook na afronding de toegevoegde waarde van onze dienstverlening nog duidelijk merkbaar is.

Onze aanpak is te typeren als direct, pragmatisch en doelgericht die voor alle betrokkenen effectieve leermomenten biedt.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van onze dienstverlening?

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200030
Email contact@ticeco.eu