Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

 • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Onbeperkte beoordeling van uw airline claims (incl. ADM's)

Een logische uitbreiding van uw IATA/BSP procedure!

Voor iedere ADM kunt u uitgebreid advies (second opinion) vragen. Als dit vaker voorkomt, dan is een onbeperkt contract misschien een logische keuze. Voor een vast bedrag per maand kunt u onbeperkt een second opinion vragen voor iedere claim die u van een luchtvaartmatschappij ontvangt. U krijgt hierbij bovendien telefonisch advies voor het opzetten van een authorisatie traject binnen uw onderneming. Voor alle overige werkzaamheden hanteren wij een sterk gereduceerd tarief, bijvoorbeeld als met de luchtvaartmaatschappij niet tot overeenstemming kunt komen en u een procedure start bij de Travel Agency Commissioner. U ontvangt bovendien ieder jaar een schriftelijke rapportage en analyse van alle claims die aan ons zijn voorgelegd.

Outsourcing van uw airline claims.

U kunt de afhandeling van uw airline claims ook volledig outsourcen naar TICECo. Voor veel organisaties kan dit dè oplossing zijn om ADM's efficiënt te verwerken en uiteindelijk de ADM schade voor uw organisatie te verlagen!

Outsourcing van airline claims heeft voor uw organisatie een aantal belangrijke voordelen, waaronder:

 • Uw medewerkers krijgen meer tijd voor verkoop of after-sales activiteiten.
 • De verantwoordelijkheid voor het ADM proces haalt u weg bij uw medewerkers, dit geeft meer rust binnen uw organisatie.
 • Er wordt in overleg met u een ADM authorisatie traject en ADM profiel opgesteld.
 • Nieuwe ADM's worden automatisch gesignaleerd, u heeft er geen omkijken meer naar.
 • ADM's worden vakkundig onderzocht op juistheid, zowel formeel als materieel.
 • ADM's worden direct met de luchtvaartmaatchappij afgehandeld.
 • De status en termijnen van ADM's worden continue bewaakt en opgevolgd.
 • Correcte ADM's worden na controle aan u gemeld met een foutanalyse en een preventie advies.
 • U ontvangt ieder jaar een schriftelijke rapportage en analyse van alle ADM's.
 • De ADM afhandeling wordt jaarlijks geevalueerd, waarvan preventie een belangrijk onderdeel vormt.
 • U ontvangt in iedere BSP remittance periode een overzicht van bestaande en nieuwe betalingscorrecties.
 • ADM escalaties worden waar mogelijk via de Travel Agency Commissioner beslecht.
 • Controle van uw ADM risico elementen in uw commerciële afspraken.
 • Uw BSP processing wordt op een professioneel niveau gebracht.

Is airline claim oursourcing de oplossing?

De regels voor IATA agenten veranderen voortdurend. Niet alleen IATA Resoluties kunnen een grondslag zijn voor een claim, maar dit kan ook gelegen zijn in bijvoorbeeld ADM beleid, reserveringsbeleid, of bilaterale contracten die u met de luchtvaartmaatschappij afsluit.
Wij adviseren u daarom ook goed naar deze voorwaarden te kijken, enerzijds om u ervan te verzekeren dat u en uw medewerkers van de strekking ervan zijn doordrongen, maar ook om uzelf af te vragen of u met deze voorwaarden wel akkoord wilt gaan. TICECo kan u hierbij ondersteunen met onze Airline Policy Review en Airline Contract Review. U ontvangt van ons een begrijpelijke analyse en advies van een overeenkomst of nieuw of gewijzigd beleid van een luchtvaartmaatschappij en daarnaast een advies of zelfs een concept brief hoe u hierop kunt anticiperen en reageren.

Wilt u meer weten over de claim beoordeling?

Bekijk de Airline Claims Services productfolder (Engels)
Incidentele beoordeling van airline claims
Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (http://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon 085-7844148
Email info@ticeco.nl