Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Ons Juridisch Service Abonnement

Deskundig juridisch advies is ècht betaalbaar!

Iedere organisatie krijgt ermee te maken: geschillen met leveranciers, klachten van klanten, het beoordelen of onderhandelen van contracten en acquisities, arbeidsgeschillen, enzovoort. Door gebrek aan voldoende juridische expertise kunnen deze dossiers onvoldoende aandacht krijgen. Niet alleen kan de reputatie van uw organisatie hierdoor schade oplopen, maar in extreme gevallen maakt u alsnog onnodig hoge kosten doordat een dossier escaleert. Het niet of niet tijdig reageren op bijvoorbeeld ADM's, klachten van klanten of opvolgen van contractuele afspraken kan u uiteindelijk duur komen te staan!

Niet ieder dossier vereist een behandeling door een advocaat. U kunt in veel gevallen volstaan met een gespecialiseerde jurist die de eigenschappen van de markt kent en in staat is uw belangen daarin goed in te schatten. Onze expertise en onze gunstige tarieven kunnen u een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Bovendien verbetert u de professionele uitstraling van uw organisatie omdat alle dossiers vakkundig en stipt worden opgevolgd.

Onze juridische dienstverlening is op vele manieren inzetbaar. Een voordelige mogelijkheid is ons Juridisch Service Abonnement. Hiermee kunt u deskundig advies flexibel inzetten binnen uw organisatie, terwijl u tegelijkertijd de kosten beheersbaar houdt. Een Juridisch Service Abonnement biedt u onbeperkte telefonische juridische ondersteuning voor een vast laag bedrag per maand. Voor aanvullend advies wordt eveneens een gereduceerd uurtarief gehanteerd: u ontvangt als abonnementhouder 25% korting op het normale uurtarief.

De belangrijkste voordelen van een Juridisch Serviceabonnement:

  • Een vaste en flexibel inzetbare bedrijfsjurist.
  • 1 uur gratis advies in ieder dossier.
  • Een abonnementsduur van 12 of 24 maanden.
  • 10% extra korting bij overeenkomsten van 24 maanden.
  • Standaard geldt het abonnement voor max. 2 rechtspersonen. Dit is voordelig uit te breiden.
  • Onbeperkt telefonisch advies (verzoek via telefoon of email, tijdens kantooruren)*.
  • 25% korting op het standaard uurtarief en een korting op overige juridische werkzaamheden.

* Hiervoor geldt een 'fair use policy', zie de voorwaarden.

Wilt u meer informatie over ons Juridisch Service Abonnement?

Download de productfolder van het Juridisch Service Abonnement
Download de aanvullende voorwaarden van een Juridisch Service Abonnement
Vraag direct een Juridisch Service Abonnement aan
Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl