Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Een claim (ADM) ontvangen?

Vraag voordelig om een deskundige beoordeling!

De schade van een ADM wordt niet alleen bepaald door het bedrag van de ADM, maar ook door de indirecte kosten die samenhangen met onderzoek en afhandeling. Het is een vaststaand gegeven dat ADM afhandeling veel vergt van uw medewerkers en dat de aantallen ADM's en omvang van de ADM afhandeling toenemen. Afhandeling van ADM's vereist uitgebreide kennis van bijvoorbeeld contractuele aansprakelijkheid, IATA/BSP- en ticketing procedures. Bovendien veronderstelt een ADM in beginsel een fout die door één of meerdere van uw medewerkers is gemmaakt. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de wijze waarop een ADM binnen uw organisatie wordt afgehandeld en van invloed zijn op uw marge.

Via onze Airline Claim Assessment service bieden wij u de mogelijkheid om de door u ontvangen claims van luchtvaartmaatschappijen te laten beoordelen op juistheid. Afhankelijk van de verstrekte informatie zullen wij alle facetten van de claim beoordelen, zowel in formele als in materiële zin. U ontvangt van ons per telefoon of email een advies over de juistheid van de ADM en eventueel de te nemen stappen.

Wilt u uw medewerkers in staat stellen onbeperkt een second opinion te vragen voor iedere ADM, of wilt u dit standaard in uw ADM authorisatie procedure opnemen? Overweeg dan een doorlopende overeenkomst voor het beoordelen van al uw claims van luchtvaartmaatschappijen.

Aanmelden, kosten en voorwaarden

De kosten* van een individuele beoordeling van een claim van een luchtvaartmaatschappij zijn € 46,-. Heeft u een IATA Licence Management overeenkomst? Dan ontvangt u standaard 10% korting op deze service. Als u een doorlopende overeenkomst sluit, dan bieden wij deze dienst al aan vanaf € 16,- per claim!

Wilt u gebruik maken van onze Airline Claim Assessment service? U dient zich hiervoor eenmalig via onze website te registreren.

Wilt u meer informatie over onze Airline Claim Assessment service?

Bekijk de Airline Claim Services productfolder (Engels)
Airline Claim Assessment op basis van een doorlopend contract
Registreren voor de Airline Claim Assessment service
Neem contact op

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl