Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Agent Debit Memo (ADM)

Een IATA Licentie is niet zonder risico!

Een ADM is (een kennisgeving van) een vordering van een luchtvaartmaatschappij op een IATA agent. Hierin stelt een luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld dat u bij verkoop- of ticket uitgifte een fout heeft gemaakt en zij de schade van deze fout op u verhaalt.

Een ADM leidt dus in de meeste gevallen tot schade aan de zijde van een IATA agent. Sinds de introductie van IATA Resolutie 850m zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om hun ADM beleid aan u te communiceren. Naast duidelijkheid heeft dit beleid ook een schadelijk neveneffect: de aansprakelijkheid van de IATA agent wordt hiermee in de meeste gevallen vergroot. Althans, dat is in veel gevallen de opzet. Reageert u adequaat op alle aankondigen van (gewijzigd) ADM beleid?

Kunt u vorderingen van luchtvaartmaatschappijen vakkundig beoordelen?

De grondslag van een ADM of in bredere zin, claims van een luchtvaartmaatschappij, kunt u herleiden naar contractuele afspraken met een luchtvaartmaatschappij. Deze afspraken liggen vast in IATA Resoluties, ADM beleid en/of kunnen deel uitmaken van een commerciële afspraak die u met een luchtvaartmaatschappij maakt. Hoe beoordeelt u de claim? Betwist u deze (op tijd) en/of betaalt u de vordering, al dan niet onder protest?

Hoe u met een claim van een luchtvaartmaatschappij omgaat, is mede bepalend voor uw rechtspositie met betrekking tot de claim zelf. Vanzelfsprekend overweegt u voortdurend of de moeite om uw gelijk te halen opweegt tegen het bedrag van de claim. Uw aanvaarding kan ook een precedent scheppen voor uw aansprakelijkheid in toekomstige gevallen!

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij de afhandeling van claims van luchtvaartmaatschappijen (waaronder ADM's), zoals het toetsen of uitbreiden van uw autorisatie procedure of volledige uitbesteding van al uw airline claims:


Wilt u meer weten over onze dienstverlening met betrekking tot claims van luchtvaartmaatschappijen en/of uw aansprakelijkheid? Vraag dan snel informatie aan!

Bekijk de Airline Claims Services productfolder (Engels).
Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl