Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


DBC dossier ondersteuning

Uw klant is vertraagd, voorkom herhaling!

Luchtvaartmaatschappijen ontvangen steeds meer claims voor wettelijke compensatie als gevolg van vertreksvertraging, vluchtannulering of instapweigering van passagiers. Deze dossiers kunnen een behoorlijke druk op uw customer services afdeling leggen, waardoor andere dossiers vertraging op kunnen lopen. DBC dossiers vereisen deskundigheid in toepassing van lokale nationale en internationale wettelijke verplichtingen van luchtvaartmaatschappijen, bijvoorbeeld Europese Regelgeving, internationale luchtvaartverdragen en niet minder belangrijk, de inmiddels ruim beschikbare jurisprudentie.

Wij kunnen u in de afhandeling van uw DBC dossiers ondersteunen. Uw medewerkers die belast zijn met de afhandeling van DBC dossiers kunt u biivoorbeeld in de gelegenheid stellen om facultatief advies in te winnen, of u kunt de de beantwoording van DBC dossiers geheel aan ons overdragen, eventueel in nauw overleg met uw (centrale) juridische afdeling en/of flight operations. Onze DBC dienstverlening kan zich ook richten op DBC dossiers die om een willekeurige reden escaleren.
Lokale afhandeling van DBC dossiers heeft bovendien als groot voordeel dat u – in tegenstelling tot centrale (internationale) afhandeling – met uw klanten communiceert in hun eigen taal.

Wilt u meer weten over onze DBC ondersteuning voor uw organisatie?

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl