Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Airline Services

Optimaliseer uw distributie en customer support.

TICECo staat midden in de luchtvaart distributie. Onze kennis van zowel de distributie aan de zijde van IATA, luchtvaartmaatschappijen als IATA agenten staat borg voor een optimale en deskundige advisering. Activiteiten in de distributie waarin de aansprakelijkheid van partijen een rol speelt, kunnen wij een adviserende of zelfs mediërende rol vervullen. Vooral bij rechtsvragen waarin oplossingen op grond van contractuele of wettelijke bepalingen niet direct voor de hand liggen, kunnen wij u van dienst zijn. Juist door vooraf uw distributie-risico te toetsen (bijvoorbeeld ADM beleid of ADM vorderingen) bent u verzekerd van optimale dekking van uw distributie-risico waarbij eventuele aansprakelijkheid gebaseerd wordt op de juiste grondslagen. Door hierin een duidelijk beleid te voeren, bent u in staat uw distributiekanalen tot maximale prestaties te verleiden.

Wij kunnen uw organisatie eveneens van dienst zijn bij ondersteuning van uw customer services afdeling, bijvoorbeeld bij het afhandelen van dossiers die betrekking hebben op denied boarding.

Wilt u meer weten? Maak dan hieronder uw keuze:

Niet gevonden wat u zocht? Kijk op onze andere pagina's of neem contact op!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl