Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Onze Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten van TICECo zijn de Algemene Voorwaarden van TICECo BV van toepassing. Op sommige overeenkomsten kunnen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kunt u via onderstaande link downloaden.

Om Adobe Actrobat documenten te kunnen lezen of afdrukken, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader versie 3+ of een programma dat geschikt is om Adobe Acrobat (pdf) bestanden te kunnen lezen.

De toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden houdt tevens in dat de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers of derden (of hieraan gelijk gesteld) uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

TICECo Algemene Voorwaarden
TICECo General Terms & Conditions
Download Adobe Acrobat Reader

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl