Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


De beloning van een IATA agent

Van cash cow naar cherry picking.

De laatste jaren is veel te doen omtrent de beloning van een IATA agent. Luchtvaartmaatschappijen zetten door de veranderende marktomstandigheden in op een zogenaamd multi-channel beleid en proberen hun distributiekosten zo laag mogelijk te houden. Onderdeel van deze distributiekosten is de basiscommissie voor een IATA agent met aanvullende beloningsstructuren die bilateraal worden overeengekomen.

Hoe zijn de beloningsstructuren nationaal en internationaal geregeld? Waarmee moet u rekening houden in het procurement proces zoals CRS instellingen? Onder welke voorwaarden kunnen beloningsstructuren aangepast worden?

Voor zowel een IATA agent als luchtvaartmaatschappijen kunnen wij een adviserende en controlerende rol vervullen in de totstandkoming en naleving van beloningsstructuren.
Op deze manier biedt dit duidelijkheid aan alle partijen en voorkomt u dat door discussies achteraf processen worden verstoord. Vaak blijkt dat de beloning van doorslaggevend belang is bij de kwaliteit van de dienstverlening tussen een IATA agent en luchtvaartmaatschappijen. Door het gezamenlijk formuleren van onderzoeksvragen ontvangt u van ons een advies op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen.

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw beloningsstructuur en marge? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl