Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Voldoet u nog aan de eisen van SGR/SGRZ, Calamiteitenfonds en ANVR?

Als u actief bent in de reisbranche, dan wordt u vaak geconfronteerd met wijzigingen in de voorwaarden van het deelnemerschap van onder andere SGR, Calamiteitenfonds of de lidmaatschapsvereisten van de ANVR. U dient uw activiteiten, teksten, voorwaarden e.d. voortdurend op deze wijzigingen af te stemmen. Verouderde informatie kan gevolgen hebben voor uw rechtspositie. U kunt bijvoorbeeld ineens als reisorganisator worden beschouwd, of u kunt door de betrokken organisaties pijnlijk op uw vingers worden getikt. Bovendien is de kans reëel dat een consument uw onjuistheden eveneens constateert, of door anderen hierop wordt gewezen.

Wij bieden u een mogelijkheid om uw activiteiten als reisorganisator of reisbureau vakkundig te laten beoordelen. Met het advies dat u hierop ontvangt kunt u gericht aan de slag om uw teksten, voorwaarden en andere uitingen op uw website(s), in uw brochure(s) en op uw boekingsbevestigingen en/of facturen te actualiseren aan de meest recente voorwaarden, reglementen en uivoeringsregelingen van onder andere de SGR, GGTO, ANVR, Calamiteitenfonds, enz.

Wilt u meer weten over deze dienstverlening?

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl