Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Samenwerken met non-IATA agenten

Hoe gaat u om met risico's van subagenten?

Als u geaccrediterd IATA agent bent, dan kunt u samenwerken met non-IATA agenten en hen een groot aantal diensten leveren die alleen voor IATA agenten beschikbaar zijn. U bent dan in feite actief als een zogenaamde consolidator. Uw activiteit kan zich bijvoorbeeld richten op het bieden van reserveringsmogelijkheden binnen uw GDS aansluiting en het uitgegeven van vliegtickets namens de luchtvaartmaatschappij waarvoor u als agent bent aangesteld. U moet zich hierbij wel realiseren dat u als geaccrediteerd agent altijd verantwoordelijk bent voor deze transacties, inclusief bijvoorbeeld het betalings- en ADM risico. Afhankelijk van de gegenereerde omzet van de non-IATA agent, kan dit eveneens gevolgen hebben voor uw overige bedrijfsrisico's. IATA kan bijvoorbeeld van u verlangen dat u een hogere bankgarantie stelt. Doordat luchtvaartmaatschappijen in toenemende mate ook het gebruik van de GDS in hun ADM beleid opnemen, kan uw bedrijfsrisico hier nog verder toenemen.

In bovenstaande situatie is het niet ondenkbaar dat u deze risico's gedeeltelijk of volledig wilt overhevelen naar uw subagent. Aan de andere kant wilt u uw subagent misschien laten meeprofiteren van commerciële afspraken die u met luchtvaartmaatschappijen maakt. Dit leidt soms tot complexe contractuele afspraken, waarin voor beide partijen niet altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van algemene sub-agentuurvoorwaarden voor consolidators. Hierin wordt de mogelijkheid behouden dat u met subagenten ook afwijkende of aanvullende afspraken kunt maken. Van belang is dat de combinatie van uw subagentuurovereenkomst en uw algemene sub-agentuurvoorwaarden uw risico volledig dekt en de verantwoordlijkheid toewijst aan de juiste partij. Wij adviseren uw afspraken altijd op deze wijze vast te leggen en u indien mogelijk door een juridisch expert te laten toetsen of u hierdoor te laten begeleiden. Wij hebben deze expertise ruimschoots beschikbaar en kunnen u hierin op verschillende manieren ondersteunen.

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw consolidator risico's?

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl