Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Selectie van een consolidator

Als u liever non-IATA agent blijft...

De lat om IATA agent te worden ligt hoog, zeker financieel. Het kan voor uw organisatie misschien meer voor de hand liggen om een samenwerking met een IATA agent aan te gaan in plaats van zelf IATA te worden. Er zijn IATA agenten die zich hebben gespecialiseerd in de dienstverlening aan non-IATA agenten. Niet alleen zorgen zij voor de inkoop en commerciële afspraken met luchtvaartmaatschappijen, maar bieden eveneens mogelijkheden voor gebruik van een CRS aansluiting of een eigen applicatie om boekingen te maken, zelfs van low-cost luchtvaartmaatschappijen.

Wij kunnen u hierin begeleiden, wij kennen immers alle consolidators en hun mogelijkheden. Op basis van de samenstelling van uw omzet en uw wensen kunnen wij een voorselectie van consolidators maken die u (of wij namens u) vervolgens vraagt (vragen)een voorstel te doen, toegespitst op uw situatie. Wij kunnen deze voorstellen voor u bestuderen en hierin adviseren zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. U kunt er zelfs voor kiezen om de eerste fase van uw zoektocht anoniem te doen, bijvoorbeeld als u van IATA agent (consolidator) wilt wisselen.

Heeft u al een besluit genomen? Of bent u nog niet overtuigd? Neem vrijblijvend contact op en vraag wat wij hierin voor u kunnen betekenen!

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl