Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Consultancy, Interim en Projecten

Goed advies is goud waard!

Wij zijn een adviesorganisatie en hebben inmiddels onze sporen verdiend binnen en buiten de reis- en luchtvaartbranche. Onze consultants zijn op diverse niveaus inzetbaar en bezitten expertise op uiteenlopende vakgebieden.

Voorbeelden waarvoor u ons kunt inschakelen zijn ondersteuning bij selectie contracting (zoals selectie en contracting van leveranciers, agentenmanagement, GDS-selectie, IATA vraagstukken en service level agreements), inkoop, procurement, juridisch advies & ondersteuning, bemiddeling bij geschillen, marge optimalisatie, IATA & agent accreditatie.

Als u voor een langere periode, met een vaste frequentie of voor een project gebruik maakt van onze diensten, dan kunt u eveneens gebruik maken van onze diensten op basis van een Interim of Flex overeenkomst tegen gunstige tarieven en voorwaarden.

Op onze website kunt u veel informatie vinden over onze verschillende activiteiten en dienstverlening. Heeft u desondanks vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl