Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Contract audit

Weet u waarvoor u tekent?

U gunt een contract aan een dienstverlener of sluit andere overeenkomsten zoals prestatiecontracten, override contracten, arbeidsovereenkomsten of facilities overeenkomsten. In alle gevallen is de totstandkoming van de overeenkomst slechts een momentopname. Bij het eindigen van een overeenkomst of tussentijds maakt u de balans op en hieruit blijkt dat dit contract niet aan uw verwachtingen heeft voldaan.

Bovenstaand scenario is geen fictie, maar benadert in veel contractuele relaties - helaas - de werkelijkheid.
In veel branches bieden overeenkomsten zelden voldoende transparantie vanwege de complexiteit van de dienstverlening of zijn ingewikkeld vanwege de aard van de overeenkomst.
Dit betekent overigens niet dat controle of evaluatie onmogelijk is.

Met een contract audit kunt u uw contractuele relatie tussentijds evalueren. Een contract audit wordt over het algemeen voorafgegaan door een contract review waarbij de ijkpunten in uw contractuele relatie goed kunnen worden benoemd. Hierna zullen deze ijkpunten samen met uw contractbeheerders worden ingevuld waardoor de resultaten van de audit zichtbaar worden. Meestal kunnen soortgelijke contractaudits hierna zelfstandig door uw contractbeheerders worden toegepast.

Bent u benieuwd naar de contract audit mogelijkheden voor uw organisatie? Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl