Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Ondersteunig van customer services

Breng uw customer services op een hoger niveau!

Het aantal klanten dat ontevreden is over uw dienstverlening is vaak groter dan u denkt. Uw medewerkers zijn meestal in staat eenvoudige klachten zelf snel af te handelen. Toch ontstaan soms klachten die kunnen uitgroeien tot echte 'hoofdpijndossiers'. Dit kan worden veroorzaakt door onvoldoende capaciteit of gebrek aan kennis om deze klachten tot een goed einde te kunnen brengen. Ondanks dat uw organisatie in sommige gevallen slechts de rol van een doorgeefluik heeft, wilt u voortdurend invloed kunnen uitoefenen op de afhandeling van de klachten van uw klanten, ook inhoudelijk. Uiteindelijk wilt u uw klant tevreden stellen en weer terugzien voor een nieuwe boeking, opdracht of aankoop.

Wij kunnen voor u de eenvoudige tot de meest ingewikkelde dossiers direct afhandelen of uw medewerkers hierin bijstaan. Dit strekt zich ook uit tot het toetsen van reacties van uw leveranciers of agenten tot en met het voeren van een juridische procedure.

Onze ondersteuning van uw customer services afdeling leent zich bijzonder goed om op abonnementsbasis af te nemen. Dit werkt niet alleen drempelverlagend voor uw medewerkers, maar houdt uw kosten eveneens beheersbaar.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op.
Ondersteuning van uw customer services op basis van een abonnement.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl