Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Cursussen en trainingen

 

De reis- en luchtvaartranche is dynamisch en verhardt tegelijk. Door de veranderingen in het distributiebeleid en verschuivingen binnen de bedrijfskolom worden de grenzen van commerciële uitdagingen, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid steeds ingewikkelder. De druk op medewerkers die zich met de financiële en operationele BSP processen bezighouden neemt daardoor fors toe. Uiteindelijk kan bij iedere transactie de interpretatie van regels het verschil betekenen tussen schade of marge.

TICECo biedt verschillende cursussen en trainingen aan die uw medewerkers in staat stellen zich verder te ontwikkelen in hun onderhandelingsvaardigheden, klantcontacten, contracteren en IATA/BSP verwerking. Deze cursussen en trainingen worden zowel groepsgewijs op basis van individuele inschrijving als op locatie bij uw organisatie aangeboden. Een actueel overzicht van het aanbod van cursussen en trainingen treft u aan via onderstaande link.

Wilt u meer weten over de cursus- en trainingsmogelijkheden voor uw organisatie? Vraag dan snel informatie aan via ons contactformulier!

Overzicht cursussen en trainingen
Incompany trainingen en training on the job
Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl