Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Expertise in de luchtvaart retail distributie

Getting the story straight!

Actuele gebeurtenissen die met reizen te maken hebben, worden vaak gekenmerkt door een aanzienlijk financieel belang en emotie. Het is ook niet verwonderlijk dat, zodra zich hier een actualiteit voordoet, het onderwerp uitvoerige aandacht krijgt in de media. Voorbeelden zijn er inmiddels voldoende: luchtvaartmaatschappijen die hun vluchtoperatie staken waardoor duizenden passagiers stranden, slechte dienstverlening door reisagenten of luchtvaartmaatschappijen, een reisagent die klanten heeft opgelicht waardoor deze niet op reis kunnen, of ontwikkelingen in de luchtvaartbranche die directe gevolgen hebben voor de reiziger. Ofschoon in sommige gevallen niet altijd duidelijk is of de berichten in de media zijn voorafgegaan aan een uitvoerig redactioneel onderzoek, leert de ervaring dat deze niet altijd volledig, en in sommige gevallen zelfs apert onjuist is. Uiteindelijk gaat dit ten koste van de kwaliteit van de berichtgeving over het onderwerp.

Expertise & Legal opinion

Bij juridische procedures en insolventies is het soms wenselijk dat gericht onderzoek plaatsvindt door een expert, die eventueel als getuige-deskundige kan optreden. Het inschakelen van een expert ligt zelfs voor de hand als er sprake is van verdenkingen van fraude.

Onze meerwaarde

Wij hebben uitgebreide expertise van de reis- en luchtvaartsector en in het bijzonder met de wijze waarop de distributie, kortweg de verkoop van vliegtickets aan het publiek, is ingericht. Deze expertise omvat niet alleen op de juridische benadering, maar eveneens de operationele werwevenheid van bijvoorbeeld boekingsprocedures en de hieruit voortvloeiende financiële transacties in de verticale bedrijfskolom.

Onze expertise is uitstekend inzetbaar als getuige-deskundige of het verrichten van expert onderzoeken in - of voorafgaand aan - juridische procedures. Daarnaast functioneert onze expertise ook als bron voor bijvoorbeeld de (nieuws)media.

Als u wilt weten hoe en onder welke voorwaarden onze kennis een bijdrage kan leveren aan uw activiteit? Neem dan via email contact met ons op of bel ons op 023-2200030!

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl