Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Bemiddeling en advies bij geschillen

Kunt u nog wel door één deur met uw contractpartij?

Tussen samenwerkende partijen kunnen geschillen ontstaan die de relatie tussen de betrokken partijen onder druk zet. Veel voorkomende oorzaken van geschillen zijn bijvoorbeeld onduidelijke contracten of gewijzigde omstandigheden in de samenwerking. Deze geschillen kunnen escaleren in juridische procedures. Een dergelijke procedure kan uw commerciële relatie of arbeidsrelatie op de proef stellen of zelfs doen eindigen en is in de meeste gevallen een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Bovendien is dit niet altijd in het belang van het uiteindelijke doel: het komen tot een oplossing en het voortzetten van de relatie met uw contractpartner.

Door contracten te beoordelen tijdens de onderhandelingsfase of door tijdig advies in te winnen, kunnen geschillen in veel gevallen worden voorkomen. Als u er toch niet uitkomt met uw contractpartner, dan kan onze advisering, begeleiding en geschillenbeslechting een uitkomst bieden. Wij bieden een breed scala aan diensten zoals advisering tijdens de onderhandelingsfase, contract review, contract auditing en ook bemiddeling en advies indien toch een geschil ontstaat. In sommige gevallen kunnen wij u desnoods bijstaan in een juridische procedure.

Heeft u vragen over hoe wij u hierin van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl