Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


IATA Licence Management

Hoe behoudt u een IATA Licentie?

Als u overweegt om een IATA licentie aan te vragen of u heeft een IATA licentie, dan wordt u geconfronteerd met een enorme hoeveelheid aan voorwaarden en procedures waaraan u dient te voldoen. Fouten en vergissingen zijn kostbaar en kunnen gevolgen hebben voor uw IATA licentie, en deze zelfs doen eindigen.

Met onze IATA Licence Management service is het niet meer nodig dat u zich zorgen maakt over uw IATA licentie. IATA voorwaarden, BSP procedures, IATA Resoluties, Bankgaranties, PAConf besluiten worden door ons voortdurend bewaakt en waar nodig en mogelijk zullen wij u pro-actief adviseren over de te nemen maatregelen en/of het in kaart brengen van de risico's. Wij kunnen uw organisatie bovendien formeel vertegenwoordigen bij IATA.

Als u gebruik maakt van deze dienstverlening, dan kunt u bovendien gebruik maken van onze standaard modelbrieven die betrekking hebben op BSP settlement en accreditatie zaken. U ontvangt eveneens een flinke korting op onze andere accreditatie diensten die kan oplopen tot wel 60%.

Wilt u meer weten over onze IATA Licence Management service?

Download de IATA Licence Management productfolder (Engels)
Download de IATA Licence Management tarieven (Engels)
Download de aanvullende voorwaarden IATA Licence Management
Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (http://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon 085-7844148
Email info@ticeco.nl