Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


IATA

IATA (International Air Transport Association) is een vereniging met uitsluitend luchtvaartmaatschappijen als leden. IATA treedt namens haar leden op als de contractbeheerder in de juridische relatie tussen IATA agenten en luchtvaartmaatschappijen. Dit is vastgelegd in verschillende IATA procedures en IATA resoluties. IATA beheert en faciliteert daarnaast een Billing & Settlement Plan (BSP) die het betalingsverkeer tussen IATA agenten en luchtvaartmaatschappijen regelt. Aan het BSP betalingssysteem kunnen ook luchtvaartmaatschappijen deelnemen die geen lid zijn van IATA.

Wij volgen de ontwikkelingen bij IATA nauwgezet en zijn daardoor als geen ander op de hoogte van alle relevante regelgeving die in IATA procedures en IATA Resoluties zijn vastgelegd. Dit strekt zick ook uit tot de interpretatie van de deze IATA regelgeving in een lokale wettelijke context.

Wit u meer weten?

Hoe kunt u een IATA Passenger Sales Agent worden?
IATA Resoluties.
Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl