Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


IATA accreditatie

Snel en probleemloos een IATA Licentie nodig?

Een IATA agent wordt door de meeste luchtvaartmaatschappijen erkend als officieel agent en kan vliegtickets rechtstreeks inkopen bij luchtvaartmaatschappijen. Het inkoopproces omvat onder andere afspraken over tarieven, beschikbaarheid (allotments, groepen) en provisie. Ofschoon het predicaat 'Accredited IATA agent' geen keurmerk is, wordt hieraan door het publiek wel vaan een kwaliteitsniveau ontleend. IATA agenten moeten immers aan strenge voorwaarden voldoen, zowel financieel als qua vakbekwaamheid.

Hoe wordt u IATA agent?

Het aanvragen van een IATA accreditatie vindt plaats volgens een formele procedure die door IATA wordt vastgesteld. U dient hiervoor aan strenge voorwaarden te voldoen en een PSAA (Passenger Sales Agency Agreement) te ondertekenen. De voorwaarden om IATA agent te worden verschillen per land. In Nederland dient u bijvoorbeeld gedurende de eerste 2 jaar een bankgarantie te verstrekken. IATA vraagt daarnaast een vergoeding voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Voordat u een IATA accreditatie overweegt, dient u te bepalen welke IATA accreditatie procedure voor u van toepassing is. IATA kent verschillende accreditatiesoorten, zoals een zogenaamde head office, branch office, special activity location, online travel agent, network agent of European accredited agent. De aanvraagprocedure om een IATA agent te worden is een ingewikkeld traject en kan aanzienlijke vertraging oplopen indien u zich niet aan de termijnen houdt of als u per ongeluk onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. IATA kan uw aanvraag in het ergste geval afwijzen.

Wij hebben in binnen- en buitenland al vele aanvraagprocedures succesvol begeleid. Door uitstekende kennis van de voorwaarden en goede contacten met IATA kunnen wij uw aanvraag volledig verzorgen of u op onderdelen deskundig adviseren. Vraag ons altijd naar de mogelijkheden als u overweegt IATA agent te worden!

non-IATA agent?

Er zijn verschillende argumenten om een IATA accreditatie te overwegen, maar evenveel argumenten om dit achterwege te laten. Als non-IATA agent kunt u ook een samenwerking aangaan met bestaande IATA agenten. Zogenaamde 'consolidators' zijn IATA agenten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij bieden u vaak een extra middelen zoals een online reserveringssysteem om tarief- en vluchtinformatie te raadplegen en boekingen te maken, en gespecialiseerde medewerkers die u kunnen adviseren over specifieke producten zoals groepstarieven of rond-de-wereld tariefcalculaties. Wij kunnen u hierin eveneen van dienst zijn, bijvoorbeeld in het adviseren over de in de markt operende consolidators en samen met u uitonderhandelen van de samenwerkingsvoorwaarden.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over IATA
IATA Resoluties
Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl