Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Incompany cursussen & training on the job

Efficiënt uw medewerkers opleiden wanneer het u uitkomt!

Wanneer een groep medewerkers zelfde opleidingsbehoefte heeft, dan biedt een opleiding in de eigen organisatie al snel een aantal interessante voordelen. Dit geldt ook wanneer de planning van onze opleidingen niet aansluit bij de agenda('s) van uw medewerker(s). Op verzoek kunnen wij de lesstof voor een nieuwe opleiding op maat samenstellen of een bestaande opleiding zo wijzigen dat deze naadloos aansluit bij de in uw organisatie gehanteerde normen en processen. Hierin wordt eveneens onderzocht wat de leerbehoefte van uw medewerkers is en waarop de nadruk van de training moet liggen.

Een ander belangrijk voordeel van incompany trainingen is de besparing van reistijd en reiskosten. Het opleidingsschema kan op uw planning en het werkschema van de cursusdeelnemers worden aangepast.

Incompany trainingen kennen een scherpe prijsstelling. De locatie is in de meeste gevallen in uw eigen bedrijf waardoor u zowel op locatiekosten als catering kunt besparen.

Bij ADM outsourcing abonnementen is een halve dag training voor uw medewerkers (op één locatie) inbegrepen. Deze training is vooral bedoeld om het aantal foutoorzaken van ADM's door te nemen waardoor de kosten die door ADM's worden veroorzaakt, verder worden gereduceerd.

Wilt u meer weten over de cursus- en trainingsmogelijkheden in uw organisatie?

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl