Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Haal alles uit uw inkoopcontract!

Voorkom een sigaar uit eigen doos!

Haalt u het beste uit uw inkoopcontracten? Veel factoren kunnen het succes van uw inkoop bepalen en daarmee een substantiële bijdrage leveren aan de door uw organisatie te behalen marge. Ontvangt u wel de override of bonus waar u recht op heeft? Hoe is de verhouding tussen uw service levels en uw contractwaarde? Welke (verborgen) elementen zijn van invloed op de te behalen marge in uw inkoopcontract? Welke leveranciers zijn strategisch van belang, en welke vormen een knelpunt binnen uw operatie en winstgevendheid?

Een inkoopstrategie bij een IATA agent kan niet los gezien worden van het serviceniveau dat u voor een luchtvaartmaatschappij verricht. Hierin wordt een relatief groot belang toegekend aan het aansprakelijkheidsrisico dat u per leverancier loopt.

Wij kunnen uw inkoopcontracten op vele aspecten onderzoeken, waaronder de samenstelling van uw omzet en de zogenaamde supplier performance. Het optimaliseren van uw inkoopprocessen en -contracten kan uw marge berbeteren en uw risico verlagen. Post analyses zullen er doorgaans op gericht zijn de positieve elementen van uw contract te behouden en andere elementen te verbeteren. Uw risico aansprakelijkheid wordt vervolgens in service levels onderverdeeld en afhankelijk gesteld van uw dienstverlening.

Wilt u meer informatie over onze inkoopanalyse? Vraag dan snel informatie aan!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl