Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

 • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Uw externe flexibele jurist

Juridisch advies waar en wanneer u dat wilt!

Een bedrijfsjurist kan uw organisatie continue van deskundig juridisch advies voorzien. Dit kan zorgen voor flinke kostenbesparingen, u heeft immers niet telkens een advocaat nodig voor uw juridisch probleem. Heeft u geen bedrijfsjurist? Dit kan natuurlijk veroorzaakt worden door verschillende factoren: uw organisatie is gewoonweg te klein en/of uw juridische vraagstukken zijn onvoldoende om een bedrijfsjurist aan het werk te houden. Toch is uw behoefte aan juridisch advies doorgaans vergelijkbaar met bedrijven van een aanzienlijke omvang. In dat geval kan een externe bedrijfsjurist u uitstekend en flexibel van juridisch advies voorzien!

Onze juridische dienstverlening strekt zich uit over een groot aantal rechtsgebieden. Bovendien kunnen wij u bijstaan in juridische procedures waarin de sectie kanton van een Nederlandse Rechtbank bevoegd is. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, koopovereenkomsten met consumenten, of procedures waarin de omvang van de vordering inclusief rente niet hoger is dan € 25.000,-.

Rechtsgebieden waarin wij u kunnen adviseren zijn onder andere:

 • Reis- en luchtvaartrecht.
 • Arbeidsrecht / ontslag.
 • (Internationaal) Handelsrecht.
 • Vermogensrecht.
 • Bijzondere overeenkomsten.
 • Computerrecht, ICT.
 • Insolventierecht, faillissement.
 • Intellectueel eigendom.
 • Ondernemingsrecht, rechtspersonenrecht.
 • Verbintenissenrecht, aansprakelijkheid.
 • Consumentenrecht.
 • Internationaal privaatrecht.
 • Mediation.
 • Mededingingsrecht.

U kunt op verschillende manieren gebruik maken van onze juridische ondersteuning. Bij korte of langere projecten wilt u misschien direct kunnen overleggen met een bedrijfsjurist, bijvoorbeeld door deze op vaste dagen in uw kantoor beschikbaar te hebben. In deze gevallen kunt u ons bijvoorbeeld inschakelen op (interim) projectbasis. In geval van onregelmatige juridische vraagstukken kunnen wij u vanzelfsprekend op declaratiebasis van dienst zijn, maar ook op basis van een voordelig Flex contract of een Juridisch Service Abonnement. Wilt u bijvoorbeeld een advies over een contract of geeft u er de voorkeur aan dat wij namens u met een wederpartij onderhandelen? Voor deze en veel andere juridische werkzaamheden hanteren wij vaste tarieven. Zo weet u altijd waar u - qua kosten - aan toe bent!

Wilt u meer informatie over onze juridische dienstverlening?

Download de Legal Services productfolder
Meer over ons Juridisch Service Abonnement
Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl