Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.

De NVRA is een vereniging van juridische bijstandsverleners en is opgericht in 1928. De NVRA is hierdoor één van de oudste verenigingen in dit vakgebied. Leden van de NVRA zijn onderworpen aan een gedragscode en dienen aan specifieke opleidingseisen te voldoen. Leden van de NVRA dienen bovendien in het kader van de permanente educatie ieder jaar cursussen te volgen om hun kennis op peil te houden. Hierdoor bent u als cliënt altijd verzekerd van deskundige juridische bijstand.

Peter Vos, oprichter en directeur van TICECo is lid van de NVRA. Hij volgde zijn opleiding aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en studeerde af op de specialisatie ondernemingsrecht en internationaal handelsrecht. Inmiddels wordt zijn juridische expertise op het vakgebied van het IATA Passenger Agency Program en de Nederlandse agentuurwetgeving enorm gewaardeerd en staat hij veel bedrijven en organisaties bij in deze juridische problematiek. Daarnaast adviseert hij bedrijven en organisaties in uiteenlopende rechtsgebieden waaronder ondernemingsrecht, arbeidsrecht, ICT recht, consumentenrecht, handelsrecht, reisrecht, luchtvaartrecht, mededingingsrecht, verbintenissenrecht en vermogensrecht.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de NVRA.
De NVRA gedragscode.

LinkedIn  Bekijk het profiel van Peter Vos

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200030
Email contact@ticeco.eu