Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u ons stuurt alleen wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacy beleid of de privacy van onze website, dan vragen wij u deze aan ons te stellen via ons contactformulier.

Via deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld, behalve als u zich als gebruiker registreert, aanmeldt voor diensten, cursussen of trainingen of gebruik maakt van ons contactformulier.

Cookies

Wij maken onder andere gebruik van Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we de functionaliteit van onze website daarop kunnen aanpassen. Ook kunnen wij cookies van LinkedIn, Twitter, Google en andere social media plaatsen om integratie met onze website mogelijk te maken. Eveneens maken wij gebruik van algemene - niet op cookies gebaseerde - statistieken die ons meer vertellen over de bezoekers van onze site, zoals land van herkomst, scherminstelling en de browser die u gebruikt. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan TICECo haar dienstverlening verder optimaliseren.

Indien u gebruik maakt van onze site, dan dient u expliciet in te stemmen met het gebruik van cookies door onze website. Indien u hiermee niet instemt, dan kunt u geen gebruik maken van onze website en wordt u doorgestuurd naar de zoekmachine van Google. Indien u niet expliciet toestemming geeft maar wel onze website gebruikt, dan veronderstellen wij dat u met het gebruik van cookies door onze website instemt.

Als u reageert per e-mail, gebruiken wij uiteraard een aantal gegevens (uw naam en adres of e-mail adres) om u van dienst te kunnen zijn. Ook hier zullen wij uw privacy respecteren. De gegevens die u verschaft zullen alleen gebruikt worden om op uw verzoeken te kunnen reageren en om later te kunnen inzien. Uw gegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden. Tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden.

Onze website biedt de gelegenheid om te reageren, bijvoorbeeld om direct contact met ons op te nemen.

Wij bieden u altijd de mogelijkheid om inzage te vragen in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd. Indien deze gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (http://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl