Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u ons stuurt alleen wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacy beleid of de privacy van onze website, dan vragen wij u deze aan ons te stellen via ons contactformulier.

TICECo BV is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Onze privacy verklaring geeft een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken en opslaan. Deze privacy verklaring is beschikbaar in zowel de Nederlandse en Engelse taal en kunt u via onderstaande links downloaden.

Om Adobe Actrobat documenten te kunnen lezen of afdrukken, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader versie 3+ of een programma dat geschikt is om Adobe Acrobat (pdf) bestanden te kunnen lezen.

TICECo Privacy Verklaring
TICECo Privacy Statement
Download Adobe Acrobat Reader

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl