Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Onze IATA/BSP procurement audit

Optimaliseer uw IATA/BSP/GDS inkoopproces!

Het procurement proces in de reis- en luchtvaartbranche is uitgegroeid van een geavanceerd proces waarin vele industriestandaards gelden. Transacties vinden voor het grootste deel elektronisch plaats via systemen van verschillende aanbieders en serviceorganisaties. Doordat in dit proces veel partijen betrokken zijn, kunnen verstoringen optreden omdat niet alle partijen dezelfde definities hanteren of niet volledig op de hoogte zijn van de verwevenheid van processen en onderlinge afhankelijkheden. Veranderingen hebben vaak ongewenste gevolgen voor operationele processen bij andere partijen. Door vooraf alle definities vast te stellen en de gevolgen van een verandering in kaart te brengen, kunnen deze procesverstoringen worden voorkomen.

In onze IATA/BSP procurement audit wordt vooraf een probleemanalyse verricht, waarna verbeterpunten worden gedefinieerd. Hierna zal worden onderzocht of kleine of grotere veranderingen, zowel intern als extern, realiseerbaar zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een procurement audit? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl