Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Quick Scan

Kent u al uw juridische risico's?

In veel organisaties is het is een vaststaand gegeven dat de juridische aspecten van uw activiteiten niet altijd de juiste aandacht krijgen. Hoe zijn uw contractuele relaties georganiseerd? Weten uw medewerkers welke overeenkomsten zij afsluiten met uw klant en welke voorwaarden hierin van belang zijn? Voldoen uw algemene voorwaarden nog wel aan de dienstverlening van uw organisatie?

Dit zijn vragen die in een Quick Scan aan de orde komen. Afhankelijk van de vraagstelling wordt een Quick Scan verdeeld over één of meerdere deelgebieden die zullen worden onderzocht. De onderzoeksresultaten worden in een uitgebreide analyse opgenomen waarin de risico's nader worden benoemd. Hierna wordt deze analyse verder met u besproken en krijgt u een advies over eventuele vervolgstappen.

Wilt u de risico's van uw bedrijf in kaart brengen? Vraag dan meer informatie over onze Quick Scan!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl