Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Heeft u alle risico's in beeld?

Sommige risico's kunnen u miljoenen euro's schade opleveren!

Als u voor uw leden, studenten of medewerkers wel eens een reis organiseert, dan staat u er niet altijd bij stil dat deze activiteiten niet zonder risico's zijn. Als u zich niet aan de spelregels van bemiddeling houdt, dan kan uw organisatie al snel als wederpartij of reisorganisator worden aangemerkt. Zo hebben in 2013 en 2014 een aanzienlijk aantal personeelsverenigingen veel schade geleden, omdat zij zelf verantwoordelijk bleken te zijn voor het faillissementsrisico van de door hun ingeschakelde vervoerder of reisorganisator.

Als u namens iemand anders bemiddelt, bijvoorbeeld in de totstandkoming van een reisovereenkomst tussen een reisorganisator en een reiziger, dan dient u zich aan een aantal spelregels te houden.

Vertegenwoordigt u een (personeels)verenigingen, bedrijf of (onderwijs)instelling die wel eens reizen organiseert voor bijvoorbeeld leden, medewerkers of leerlingen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om uw reisactiviteiten tegen een vaste lage vergoeding zorgvuldig te laten beoordelen. U ontvangt hierna een mondeling of schriftelijk advies op welke wijze u uw risico's tot een minimum kunt beperken. U kunt bovendien iedere volgende reisactiviteit tegen een laag bedrag door ons laten beoordelen.

Wilt u meer weten over deze dienstverlening?

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl