Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Travel Management Services

Zelf doen of uitbesteden?

De organisatie van zakelijk reizen heeft zich ontwikkeld als een ingewikkelde materie, waarin de belangen van veel partijen een rol spelen. Zowel luchtvaartmaatschappijen als reisagenten (zgn. 'travel management organisaties') proberen u te binden met tal van interessante diensten. Het is niet eenvoudig om te kunnen beoordelen welke dienstverlening het beste past bij uw organisatie en of uw belangen hierin goed worden behartigd.
Het ontbreken van transparantie is niet voor niets een regelmatig terugkerend onderwerp bij evaluaties met de betreffende dienstverleners.

Organisaties met een reisbudget van enkele miljoenen euro's of meer stellen vaak een eigen travel/category manager aan die het reisbeleid binnen de organisatie bewaakt en de gecontracteerde travel management organisatie aanstuurt. Vaak ontberen organisaties met een kleiner reisbudget deze mogelijkheid vanwege uiteenlopende redenen. Toch is het niet verstandig uw zakenreizen niet of nauwelijks te managen. De ontwikkelingen in de reisbranche kunnen uw budget ongemerkt fors laten stijgen als hier niet adequaat op wordt geanticipeerd!

Wij kunnen uw organisatie hierin adviseren, door bijvoorbeeld uw (non dedicated) medewerker met de dienstreizen portefeuille te ondersteunen, als sparring partner of zelfs uw travel management volledig uit te besteden. In dit laatste geval positioneert u ons als actieve gesprekspartner tussen uw organisatie en uw dienstverlenende reisaanbieders (luchtvaartmaatschappijen, reisagenten, hotels, autohuur bedrijven, enz.). Kortom, een uitgekiende mogelijkheid om uw travel management flexibel te bewaken.

Wilt u weten wat wij voor uw zaken- en dienstreizen kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl